Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii byl založen ze záměrem dlouhodobého a kontinuálního rozvoje vzdělávání lékařů gastroenterologů. Zakladatelé spolku chtějí navázat na práci pana profesora  MUDr. Zdeňka Mařatky, DrSc a to v podobě vydávání učebnice pro obor gastroenterologie, která by v názvu nesla jeho jméno.


Oborovou náplní spolku a jeho posláním je zejména: 

-   Vydávání učebnice Mařatkova gastroenterologie.

-   Podpora vědecké a publikační činnosti v oboru gastroenterologie formou publikací, přednášek a konferencí.

-   Odborné zajištění přednášek a konferencí v oboru zájmu spolku. 

-   Organizování odborných a vzdělávacích akcí.

-   Vykonávání nakladatelské a vydavatelské činnosti.

-   Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení.

-   Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

-   Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.