Aktuality

 

Dne 7.4. 2017 se uskutečnilo další tradiční setkání v Lokti nad Ohří. Hlavním tématem této setkání bylo tentokrát "Karcinom Pankreatu - jak dále?"  Odborná akce byla organizována Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN Praha, Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, sekcí HPB chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP s garancí České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.  Video záznam z přednášek bude již brzy k vidění na On-line knihovně Mařatkovy gastroenterologie.