Aktuality

 

Vzdělávací portál on-line knihovny Mařatkovy gastroenterologie byl spuštěn v březnu 2017 a již obsahuje 934 přednášek z celkem 46 vzdělávacích akcí (kongresů, konferencí a on-line webinářů) z oboru gastroenterologie, chirurgie, onkologie a dalších příbuzných oborů.

Přístup není nijak omezen a  je umožněn všem návštěvníkům webových stránek.