Aktuality

 

Dne 7.4. 2017 se uskutečnilo další tradiční setkání v Lokti nad Ohří. Hlavním tématem této setkání bylo tentokrát "Karcinom Pankreatu - jak dále?"  Odborná akce byla organizována Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN Praha, Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, sekcí HPB chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP s garancí České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.  Video záznam z přednášek bude již brzy k vidění na On-line knihovně Mařatkovy gastroenterologie.Dne 1.3. 2017 byly spuštěn vyhledávací portál ON-LINE KNIHOVNY Mařatkovy gastroenterologie. Zájemci zde mají možnost vyhledávat odborné publikace, video záznamy z uskutečněných konferencí, ale také živé přenosy z právě probíhajících přednášek.  

Dne 20.5.2016 byl oficiálně založen Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s. 

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku pod spisovou značnou L 65603 vedenou u Městského soudu v Praze. 

Dne 15.4.2016 byly schváleny stanovy spolku a byl podán návrh na zápis Spolku pro Mařatkovu gastroenterologii do spolkového rejstříku.

Dne 15. 4. 2016 proběhlo 1. zasedání ediční rady Mařatkovy gastroenterologie, při kterém byl představen projekt učebnice "Mařatkova gastroenterologie".  Autorský tým odsouhlasil obsah a strukturu knihy včetně harmonogramu přípravných pracích.

Výbor České gastroenterologické společnosti přijal dne 16.3.2016 koncepci knihy "Mařatkova gastroenterologie".